מבחן התמיכה של רבי יהודה הנשיא, וביטולו (אגדה)

(רבי ויונתן בן עמרם – בבא בתרא ח ע"א) הסיפור היה יכול להתרחש רק במציאות שבה גדול הדור היה גם נשיא הקהילה היהודית, ובנוסף בעל אמצעים. רבי יהודה הנשיא נקט במדיניות בלתי שגרתית לטיפול במצב של מצוקה כלכלית, מדיניות שדורשת הסבר בפני עצמה, ועוד יותר מזה נדרש הסבר...
Malcare WordPress Security