מי ברא את הרע? אגדה מהדף השבועי (לע"נ ההרוגים בנווה צוף)

ברכות יא – אגדה – ברכת האור והחושך. לעילוי נשמת הרוגי הפיגוע בנווה צוף. (נושאים נוספים באגדות הדף: ברכות התורה, ברכת האהבה)   מאי מברך? אמר רבי יעקב אמר רבי אושעיא: יוצר אור ובורא חשך. לימא: יוצר אור ובורא נגה! כדכתיב קאמרינן. אלא מעתה: עושה שלום ובורא רע, מי קא...
Malcare WordPress Security