יציאת מצרים מול אחרית הימים – מי לוקח, ולמה זה משנה?

אגדה על הדף השבועי: ברכות יג – יציאת מצרים והגאולה האחרונה (נושאים נוספים באגדות הדף: כריעה וזקיפה בתפילה, בושה בעברה, יסודות אמונה בקריאת שמע)   תניא, אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח? והלא כבר נאמר: הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה'...
Malcare WordPress Security