מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? למה דווקא תפילה?

אגדה על הדף השבועי: ברכות יד – איסורים לפני התפילה   אמר רב: כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל – כאילו עשאו במה, שנאמר: חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, אל תקרי במה אלא במה. ושמואל אמר: במה חשבתו לזה ולא לא-לוה. מתיב רב ששת:' בפרקים – שואל...
Malcare WordPress Security