שבעה רקיעים

אסופת מאמרים

אסופת מאמרים על תורת חב"ד מזוויות חדשות ומקוריות, בהם מאמרים של הרב שג"ר זצ"ל והרב יאיר דרייפוס, ראשי ישיבת שיח יצחק. המאמרים קיבלו אצלנו עריכת לשון, שתרמה גם להנגשת התכנים העמוקים לקורא הממוצע.

עריכה: ישראל אורי מייטליס; גרפיקה: סטודיו דוב אברמסון; הוצאה: ידיעות ספרים וישיבת שיח יצחק

Malcare WordPress Security