סדר ט"ו בשבט וערכת טריוויה

בערכת ט"ו בשבט למנויי קרוב ללב תשע"ז ערכנו סדר ט"ו בשבט מקוצר שאליו הצטרפו מדריך סידורי פירות של היוצרת הודיה תעשה בהגהתנו, מאמרי עיון קצרים על צמיחה מאת הרב רן שריד וטריוויה חדשה ומיוחדת על שבעת המינים, מעשה ידי חיים.

גרפיקה: נתנאל היבש; הוצאה: עמותת קרוב ללב

Malcare WordPress Security