דרך שיבור לו האדם

אסופת מאמרים

אסופת מאמרים בענייני מידות הנפש, לזכרו של ש"י תובל, מנכ"ל קרן קהילות. המאמרים נכתבו בידי קשת רחבה של רבנים, אנשי חינוך ועוד (הרב אלישע וישליצקי, הרב דני טרופר, ד"ר צבי צמרת, הרב יוסף צבי רימון, חילי טרופר, הרבנית מלכה פיוטרקובסקי ואחרים). אצלנו הם נערכו כל אחד בפני עצמו, ולאחר מכן סודרו ואוחדו לספר.

מערכת: הרב ד"ר דני טרופר, הרב אלישע וישליצקי, הרב מאיר נהוראי, ליאור ליפשיץ, ד"ר רבקה תובל; גרפיקה: תחיה מנדלבאום; הפקה והוצאה: הקרן להתחדשות קהילות בישראל

Malcare WordPress Security