אעירה שחר א (תשע"ו)

מבחר שיחות שהעביר הרב משה צבי וקסלר, ראש הישיבה התיכונית בני ברק, לתלמידיו אחרי תפילת שחרית. מיינו את השיחות, סידרנו, הענקנו כותרות והוספנו התקנה והגהה (הייתה זו גם סגירת מעגל אישית: חיים סיכם שיחות כאלו בכתב יד כבר בהיותו תלמיד באותה ישיבה).
גרפיקה: תחיה מנדלבאום; הפקה והוצאה: הישיבה התיכונית בני ברק.

אפשר לקנות דרך הישיבה התיכונית קריית הרצוג, בני ברק.

Malcare WordPress Security