מחשבות על אבות ג: הכל צפוי והרשות נתונה

אבות ג – הכל צפוי והרשות נתונה אמירתו הפרדוקסלית לכאורה של רבי עקיבא, ש"הכל צפוי והרשות נתונה", יכולה להתפתח לשני דיונים שונים. אפשר לנהל סביבה דיון פילוסופי-תיאורטי על ידיעה ובחירה, ואפשר לשאול שאלה קיומית על המקום שלנו בעולם. בהנחה שאלה הם גבולות הגזרה...

מחשבות על אבות (א)

אבות א: עבודת ה' מול גמילות חסדים נשמע הגיוני שהעולם עומד על תורה, עבודה וגמילות חסדים, אבל זה כל כך לא פשוט. בהנחה שעבודה איננה מלאכה אלא עבודת ה', כפי שמקובל לפרש, מסתבר שהעולם עומד על התורה, על המעשים שהאדם עושה מול הקדוש ברוך הוא (ואולי דווקא עבודת המקדש, ועבודת...
Malcare WordPress Security