תקנון הגרלה

ההגרלה נערכת אוטומטית. להשתתפות בהגרלה יש לענות על שאלת הכניסה ולהזין שם וכתובת מייל. הכתובת נשמרת במאגר קורס הנקודות הקטנות ולא ייעשה בה שום שימוש מלבד הודעות הקשורות להגרלה ולקורס.

בלחיצה על הרשמה להגרלה מקבלים כרטיס כניסה אחד (נקודת זכות) שנשמר לכתובת המייל שהוזנה במערכת. בנוסף ההשתתפות עצמה מזכה במחיר מיוחד חסר־תקדים וחד־פעמי לקניית הקורס.
משתתפי ההגרלה יקבלו מיד בתום ההגרלה קופון הנחה לקניית הקורס: 139 ש"ח במקום 339 ש"ח – מחיר השקה.

ההגרלה תימשך עד יום ח’ באדר תשע”ז, 6 במרץ 2017. ביום זה יישלחו קופוני הזכייה לזוכים וקישור לקניית הקורס במחיר המיוחד לכל משתתפי ההגרלה.

לקבלת כרטיסי כניסה נוספים להגרלה והעלאת הסיכויים לזכייה באחד משלושת הפרסים הראשונים יש לשתף את דף ההגרלה באחת מכל האפשרויות המופיעות בדף. כל שיתוף דרך דף ההגרלה מזכה את המשתתף בשלושה כרטיסי כניסה נוספים להגרלה, והוא ייספר במניין ההגרלה על פי מספר הנקודות שהשיג.

בתום ההגרלה המערכת האוטומטית תגריל מבין המשתתפים את הזוכים בשלושת המקומות הראשונים.

במקום הראשון (זוכה אחד): קופון 100% הנחה לקניית קורס יסודות הניקוד + קורס מתקדם בניקוד. במקום השני (שני זוכים): קופון 100% הנחה לקניית קורס יסודות הניקוד.

קורס היסוד יושק ביום סיום ההגרלה ויהיה אפשר לקנותו בחנות הקורס. קישור יישלח לכל משתתפי ההגרלה.

קורס הניקוד המתקדם יושק כמה חודשים לאחר קורס היסוד, והודעה על תאריך הפתיחה ואפשרויות הרכישה תישלח למשתתפים כשהתאריך הסופי ייקבע.

Malcare WordPress Security