יורם טהרלב כנראה אוהב את פרשת לך לך. הוא הקדיש לה את השיר הנפלא "להיות יהודי" (שלצערי לא זכה למספיק פופולאריות כדי להיות זמין ביוטיוב), והכניס את שמה גם לאלבום של החלונות הגבוהים החוגג יובל ליציאתו ("אפילו אם תגידי לך לך"). אבל מעבר לזה, הוא אפילו הכניס אות שלמה לפרשת לך לך: המילים "קום והתהלך בארץ" נעשו לביטוי שגור, שהרבה אנשים בטוחים שהקדוש ברוך הוא אמר אותו לאברהם אבינו. האמת היא שה' אמר לאברהם "קום התהלך בארץ", אבל הו' שיורם טהרלב הוסיף בשירו תפסה במיוחד, וקיבלה מעמד של כמעט פסוק.

ברוח דרשנית, אפשר להגיד כאן שכפי שהאות ו' במקרא הופכת עתיד לעבר, גם יורם טהרלב לקח את "קום התהלך בארץ" והפך אותו מבחינת מישור הזמן. הקב"ה ציווה את אברהם להתהלך בארץ הכנעני והפרזי, מתוך מגמה שבעתיד תהיה זו הארץ של זרעו; היום, לעומת זאת, אנחנו מתהלכים בארץ כדי לגלות את האהבה שנטעו בה אבותינו, את האמונה ואת המוסר ואת הייעוד הגדול שהם השאירו לנו כאן. הם שומרים על חלומם וחלומנו הישן.

אגב, אברהם אבינו התהלך בארץ לארכה ולרחבה, אבל דווקא בצפון הוא לא הסתובב הרבה – להקת פיקוד צפון משלימה את המלאכה.

 

Malcare WordPress Security