ברכות יא – אגדה – ברכת האור והחושך. לעילוי נשמת הרוגי הפיגוע בנווה צוף.

(נושאים נוספים באגדות הדף: ברכות התורה, ברכת האהבה)

 

מאי מברך? אמר רבי יעקב אמר רבי אושעיא: יוצר אור ובורא חשך. לימא: יוצר אור ובורא נגה! כדכתיב קאמרינן. אלא מעתה: עושה שלום ובורא רע, מי קא אמרינן כדכתיב? אלא, כתיב רע וקרינן הכל לישנא מעליא. הכא נמי – לימא נגה לישנא מעליא! – אלא אמר רבא: כדי להזכיר מדת יום בלילה ומדת לילה ביום. בשלמא מדת לילה ביום, כדאמרינן: יוצר אור ובורא חשך, אלא מדת יום בלילה היכי משכחת לה? – אמר אביי: גולל אור מפני חשך וחשך מפני אור.

שאלות למחשבה: מה הבעיה להגיד שהקב"ה בורא רע, האם אנחנו מכחישים שיש רע בבריאה? ואם בכל זאת לא מזכירים שהוא בורא רע, למה חשוב להגיד שהוא בורא חושך? למה להזכיר ביום את הלילה ולהפך?

 

 

הפסוקים באגדה

ישעיהו מה א-ז

כֹּה אָמַר ה' לִמְשִׁיחוֹ לְכוֹרֶשׁ אֲשֶׁר הֶחֱזַקְתִּי בִימִינוֹ לְרַד לְפָנָיו גּוֹיִם וּמָתְנֵי מְלָכִים אֲפַתֵּחַ לִפְתֹּחַ לְפָנָיו דְּלָתַיִם וּשְׁעָרִים לֹא יִסָּגֵרוּ׃ אֲנִי לְפָנֶיךָ אֵלֵךְ וַהֲדוּרִים (אושר) [אֲיַשֵּׁר] דַּלְתוֹת נְחוּשָׁה אֲשַׁבֵּר וּבְרִיחֵי בַרְזֶל אֲגַדֵּעַ׃ וְנָתַתִּי לְךָ אוֹצְרוֹת חֹשֶׁךְ וּמַטְמֻנֵי מִסְתָּרִים לְמַעַן תֵּדַע כִּי אֲנִי ה' הַקּוֹרֵא בְשִׁמְךָ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל׃ לְמַעַן עַבְדִּי יַעֲקֹב וְיִשְׂרָאֵל בְּחִירִי וָאֶקְרָא לְךָ בִּשְׁמֶךָ אֲכַנְּךָ וְלֹא יְדַעְתָּנִי׃ אֲנִי ה' וְאֵין עוֹד זוּלָתִי אֵין אֱלֹהִים אֲאַזֶּרְךָ וְלֹא יְדַעְתָּנִי׃ לְמַעַן יֵדְעוּ מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ וּמִמַּעֲרָבָהּ כִּי אֶפֶס בִּלְעָדָי אֲנִי ה' וְאֵין עוֹד׃ יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע אֲנִי ה' עֹשֶׂה כָל אֵלֶּה׃

 

 

פסוקים קשורים לאגדה: באילו הקשרים מופיעה המילה "נגה"?

ישעיהו ט א

הָעָם הַהֹלְכִים בַּחֹשֶׁךְ רָאוּ אוֹר גָּדוֹל יֹשְׁבֵי בְּאֶרֶץ צַלְמָוֶת אוֹר נָגַהּ עֲלֵיהֶם׃

 

יחזקאל א כח

כְּמַרְאֵה הַקֶּשֶׁת אֲשֶׁר יִהְיֶה בֶעָנָן בְּיוֹם הַגֶּשֶׁם כֵּן מַרְאֵה הַנֹּגַהּ סָבִיב הוּא מַרְאֵה דְּמוּת כְּבוֹד ה'…

 

משלי ד יח

וְאֹרַח צַדִּיקִים כְּאוֹר נֹגַהּ הוֹלֵךְ וָאוֹר עַד נְכוֹן הַיּוֹם:

 

 

אגדות קרובות וקשורות:

במדבר רבה פרשה יא

רבי אלעזר הקפר אומר: גדול שלום, שאין חותם כל התפלה אלא שלום, ואין חותם ברכת כהנים אלא שלום. גדול שלום שניתן לענווים, שנאמר: וענוים ירשו ארץ והתענגו על רוב שלום. גדול שלום שהוא שקול כנגד הכל, אנו אומרים: עושה שלום ובורא את הכל.

 

פרשני האגדה: מדוע לא לומר "בורא רע"?

רמח"ל, דרך ה', חלק א פרק ה

וצריך שתדע כי הנה אע"פ שבאמת סבת כל עניני הטוב בכל מקום שהם, פירוש – בין בכחות בין בתולדותיהם, הנה היא הארת פניו ית' כמ"ש, וסבת הרע בכל מקום שהוא, העלם הארתו, אמנם לטוב יתואר האדון ב"ה בשם סבה ממש לכללו ולפרטיו, אך לרע לא נתארהו ית"ש סבה ממש, כי אמנם "אין הקב"ה מיחד שמו על הרעה", אלא העלם אורו והסתר פניו יחשב לשורש לו, כי זהו סבתו באמת, וזה על צד העדר הטוב. אבל לפרטי עניניו במציאותם, הנה האדון ב"ה שהוא כל יכול ואין לחפצו מניעה ולא ליכולתו גבול כלל, ברא שרש ומקור פרטי, מכוון בו התכלית הזה של הוצאת פרטי עניני הרע, כפי מה ששיערה החכמה העליונה היותו מצטרך למצב הנרצה באדם ובעולם. והוא מה שאמר הכתוב, יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא רע.

 

ר' צדוק, פרי צדיק פרשת בחקתי

איתא בספרים בשם רבינו הקדוש רבי ר' בער זצ"ל, ומעץ הדעת טוב ורע, מהיכן יש מציאות להרע? הא לא מצינו במעשה בראשית בריאת הרע בעולם?… נאמר (בראשית א', ב') והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך, ואיתא בבראשית רבה (ב', ה') חושך זה מעשיהן של רשעים, וכן אמרו (שם פיסקא ד') שמרמז על ארבע מלכויות, והיינו גם כן החושך והרע שנברא ביום הראשון.

ומה שלא נכתב בפירוש בריאת הרע, היינו כי באמת לא ברא הקדוש ברוך הוא שום דבר רע בעולם, כי אף היצר הרע לא נברא להרע, כמו שאמרו: בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין כנגדו רק אתם עושים אותו רע. והנה איתא: אף על פי כן כלל אותו בששי שנאמר וירא א-להים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. והיינו שבשבת נעשה מהכל טוב מאד ואז אין שום רע בעולם שגם מיצר הרע ומגיהנום נעשה גם כן טוב מאד. וכאשר נעשה מהכל טוב מאד שייך לשון שלום, כי קודם לזה נאמר (תהלים ל"ח, ד') אין שלום בעצמי מפני חטאתי, ורק אחר שנתקן הכל ונעשה טוב מאד אז נגמר שלימות כל דבר ושייך לשון שלום. וזה שאמרו וקרינן הכל לישנא מעליא, לרמז על מה שנאמר וירא וגו' כל אשר עשה והנה טוב מאד, כי הכל נעשה טוב מאד ונתקן הרע. וזהו הלישנא מעליא שמהרע נעשה טוב מאד.

 

עין איה (על אגדתנו)

והנה המאמר, שתכליתו היא לצרך הדרכה מוסרית, בדעות או במדות ובמעשים, יש לו להאמר לפי האפן היותר קרוב לציורם של המקבלים, והמאמר, שתכליתו היא הבעת דברו וספור ענינו בעצמו, יש לו להאמר יותר בדיוק לפי אמתת המציאות. והנה מתוך מקור האור שנמצא במציאות הבריאה מתפשטים קרני האור בכל מקום, ופועלים הם במקצת פעולתם גם כשיש דברים המעכבים ומסתירים אותם. במעוט האור והגבלתו לפי ערך כל מקום הננו מרגישים את הרגשת החשך, כשהוא נערך לעומת האור הגדול. ובאמת הרי זהו הנגה, שבו התחלת מציאות קצת קרן אור במעוט האפשרי לפי הערך, שהוא הנהו מקביל אל האור היותר גדול. אלא שלפי הרגשת חסרון האור הוא נקרא חשך. וכן הוא ביחש הטוב והרע. מעוט השלמות והעדרה הוא רע לעומת הטוב של השלמות הגדולה. אבל באמת הבריאה היא של הכל, וגם הרע הגמור, בצרופו אל הכלל כולו, משלים הוא את הטוב הכללי, וכל מציאותו היא מפני שרק חלק קטן של הטוב זרח עליו. על כן אע"פ שהנבואה, המכוונת לתכלית מוסרית, כנגד מהרסי דעת ד' אחד, נאמרה לפי הציור של המקבלים: "בורא חשך ", ו"בורא רע", לעומת השלום שהוא יסוד וכלל של כל הטוב, מ"מ אנו בתפלתנו, במגמתנו לרוממות כבוד השי"ת באמתתה, ראוי לנו לומר, כמו "בורא את הכל" לעומת "עושה שלום", כן "בורא נגה" לעומת "יוצר אור". אבל כדי להזכיר מדת יום בלילה ומדת לילה ביום, את יסוד אחדות השלטון האלהי בכל התהפכות אפני הנהגת ההויה, הכללית והפרטית, נאמר גם אנו כפי הציור הרגיל ונוח להתפס אצלנו: בורא חשך. אמנם כיון שתכלית הברכה היא ג"כ לברך את שמו ית' על חסדו, אשר אמר עולם יבנה, ראוי לנו לסימה בהודעת האמת, שלא ברא השי"ת כל רע, ואין במציאות רע מוחלט, והרע המורגש הוא מצורף אל הכלל כולו להשלים את הטוב, עד שיכלל בשם "הכל", שתכליתו הטובה תבחן בצרופו עם הכלל של המציאות: ובורא את הכל.

 

 

 

כיווני חשיבה…

הגדרת הרע: יש דברים שליליים בעולם, אך לפחות בברכה העוסקת בבריאה, לא נכון להגדיר אותם כרע מוחלט. אובייקטיבית הבריאה היא טובה, אך מצד קליטתנו יש דברים הנחשבים לרעים. יש בבריאה חושך, אפילו חושך גמור (ולא רק 'נגה', המתפרש בדרך כלל כקרני אור מתוך החושך), אבל לא נברא רע אבסולוטי.

אחדות היום והלילה: לפי האגדה יש להזכיר את היום בברכת הלילה ולהפך. חלק ממטרת הברכה היא להכיר בכך שהקב"ה הוא מקור כל הכוחות וכל ההפכים.

משמעות ההקשר: הראי"ה מבחין בין הפסוק בנביאים, שבא להוכיח את ישראל, ובין הברכה שמשבחת את הקב"ה. לתכלית מוסרית יש לחדד את הבדלי הטוב והרע, ובתיאור מעשי ה' יש להדגיש את טובו וכלליותו.

Malcare WordPress Security