מה יותר גדול מ-8 מיליון?
מי שנהנה מקונצרט משובח של הפילהרמונית – לא ילך אחר כך לחלילן או לכנר ללחוץ את ידו. לא נגן אחד או שניים אחראים על יופיו של הביצוע. למעשה, לא יועיל גם להודות באופן אישי לכל אחד ואחד מחברי התזמורת. לא אוסף של נגנים יצר את ההרמוניה המוזיקלית, אלא המכלול של כולם, השלם העולה על סך חלקיו. כך גם ההתרשמות מציור מרהיב איננה מאוסף של פרטים או גוונים, ואפילו הנאה מכריך טוב איננה מהלחמניה או מהסלט, אלא ממה שכל המרכיבים יוצרים יחד.
היצירה המרהיבה, המגוונת וההרמונית שנקראת עם ישראל – לא הושמעה בעולם במשך אלפיים שנה. היהודים היו מפוזרים במקומות רבים בעולם, והמכלול המיוחד שהם יכולים ליצור יחד לא בא לידי ביטוי. רק לפני שבעים שנה הוא חזר להופיע שוב בתור עם, מאוחד, עצמאי, מדינה יהודית. מדינה שאיננה רק קורת גג בשביל למעלה מ-8 מיליון אזרחים שחיים בה, אלא היא פסיפס ייחודי מופלא בפני עצמו, שמקבל את יופיו ואת כוחותיו מכל מיליוני האבנים המשובצות בו.

מדינה בת 70, רעיון בן יותר מ-3000
רעיון הקמת המדינה היהודית נאמר לפני למעלה מ-3,000 שנה, קצת לפני מעמד הר סיני. אחרי שעם ישראל יצא בהמוניו מעבדות מצרים, הוא קיבל משמים את היעד הבא שלו: " וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ" (שמות יט ו). עם ישראל נשלח לארץ ישראל כדי להקים ממלכה, ישות מדינית קדושה, כלומר בעלת צביון ייחודי שישמש דוגמה ומופת לכל חברה אנושית.
אגב, את אותו צו משמים קיבל עם ישראל בחודש סיוון, אחרי שכבר הפך לעם מגובש: "וַיִּחַן שָׁם יִשְׂרָאֵל נֶגֶד הָהָר" (שמות יט ב), "כאיש אחד בלב אחד" (רש"י שם, על פי מדרש חז"ל). תהליך הגיבוש הזה התחולל כנראה לפני כן, בין קריעת ים סוף לחודש סיוון, בחודש אייר. שנה לאחר מכן, אייר היה החודש שבו נערך מפקד בני ישראל, והעם התארגן לראשונה בתור מחנה מסודר לקראת כניסתו לארץ ישראל. חודש אייר, שבו הוקמה מדינת ישראל, הוא הזמן שבו עם ישראל מתאחד, זוקף קומה והופך לישות אחת כללית.

ממשיכים ביחד!
יום העצמאות הוא ההזדמנות שלנו להתאחד, להתחבר, להיזכר במכנה המשותף הלאומי שלנו, לשלב כוחות בבניין המדינה של כולנו. לחיות לבד – כבר היינו בסרט הזה במשך אלפיים שנה, עכשיו סוף סוף אפשר לחזור להיות יחד. מכל הגלויות והתפוצות, עם כל הדעות והסגנונות – אבל חברה אחת, עם אחד, מדינה אחת.
חג עצמאות שמח!

Malcare WordPress Security