בשיעורים המצולמים וכן בהדגמות או בתגובות תראו שאני משתמשת לפעמים בסימן כוכבית לצד מילה מנוקדת. זהו הסימן המקובל למילה בניקוד שגוי.

בדרך כלל לא משתמשים בו כדי לסמן לעצמנו טעות בספר מודפס או מילה שאנחנו צריכים לתקן, אלא כשאנחנו לומדים אפשרויות ניקוד ותהליכים בניקוד.

לדוגמה: היינו מצפים שבמילה *לַמָּה תהיה תנועה קצרה לפני הדגש, אבל זו צורה יוצאת דופן ונדירה שבה יש קמץ לפני דגש: לָמָּה.

Malcare WordPress Security