בזו המדינה לא תבוא סכנה,

בזו האומה לא תפרוץ מהומה,

בזה הצבא לא תהיה איבה,

זו הכלכלה לא תעבור נפילה,

בזו מערכת החינוך לא יימחק אף חיוך,

בזו הרשות המחוקקת יצעקו יותר בשקט,

אלו כוחות הביטחון ינחלו ניצחון,

זו כמות האוכלוסין תעקוף עוד את סין,

זה הנתב"ג יימלא עולים עד הגג,

זה הדגל יונף בגביע העולם בכדורגל,

בזו החברה יהיו חסד ועזרה,

זו המולדת תהיה מאוחדת,

בזה העם – נרגיש בבית של כולם!

Malcare WordPress Security